Σύσταση


Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φυλής, “Η ΠΑΡΝΗΘΑ”
συστάθηκε με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1241/Β/14-06-2011

 

Κοινοποίηση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο